Každoročně se začátkem topné sezony objeví případy otrav v souvislosti se špatným provozem plynových spotřebičů. Lékaři ošetřují pacienty, kteří se přiotráví nebo zcela otráví zplodinami z karmy nebo plynového kotle. Oxid uhelnatý vzniká při špatném hoření nebo při netěsnosti komínu. Může být na vině i špatný technický stav spotřebičů. Plyn může snadno zamořit naše obydlí a nebezpečně přiotrávit obyvatele. Majitel plynového spotřebiče by měl každoročně nechat provést revizní prohlídky od odborné firmy, která má certifikaci na opravy a kontroly těchto spotřebičů. Pár stokorun, věnovaných každoročně na tyto kontroly, se opravdu vyplatí. Máme pak jistotu, že náš spotřebič není nebezpečný a je způsobilý k provozu.plynový hořák
Jak se zachovat při nehodě s plynem
Nalezneme-li člověka v bezvědomí tam, kde je možnost otravy kysličníkem uhelnatým, musíme učinit důležité kroky k jeho záchraně.
1/ ihned otevřít okno dokořán, aby se vzduch v prostoru obnovil a nebezpečné zplodiny je nutno vyvětrat.
2/ snažíme se oživit postiženého, zajistíme jeho životní funkce / zapadající jazyk, umělé dýchání, srdeční masáž/, pokud pacient nejeví známky života.
3/ pokud je přítomen někdo, kdo může zajistit zavolání záchranné služby, ihned to učiníme. Pokud jsme na místě sami, musíme toto zvládnout mezi oživováním a péčí o pacienta.plynový krb
4/ Pokud jde o tak vážný stav, kdy člověk nedýchá, neběží srdce, posloucháme pokyny přes telefon od záchranné služby, která ihned vysílá vůz s lékařem na místo nehody. Zatím ale dokáže poradit, jak dál zacházet s otráveným.
5/ Vždy zabezpečit co nejdříve vypnutí plynu nebo alespoň spotřebiče.
6/ Když otrávený není v bezvědomí, spolupracuje, je vždy nutné zajistit jeho převoz k lékaři, protože hladina plynu v jeho krvi může bezvědomí způsobit za několik málo chvil. V tom je tento plyn právě velmi záludný. Obsadí v našich červených krvinkách hemoglobin a kyslík už nemá, kam se navázat. Dojde k tzv. vnitřnímu dušení. Proto léčba postižených spočívá v léčbě v hyperbarické komoře, kde vyšším tlakem lze oxid z těla vypudit a tělo opět pracuje bez problému. Bez lékařské péče to ale zvládnout nelze.
Než dojde k takovým případům, vyplatí se raději každoročně nechat plynový spotřebič kontrolovat odborníkem.